ग्राहकको पर्खाइमा…………..

आरुवखडा र आरु ढेलामा लिएर काठमाडौको  नयाँ वानेश्वरमा व्यपार गर्न वसेकी एक महिला ।