आफ्नो जागिर वचाउन राहत र बाल विकास केन्द्र (इसिडी) का शिक्षकले बानेश्वरको सडकमा गरेको प्रदर्शन ।