छठ पर्वको पुर्वसन्ध्यामा काठमाडौ कालीमाटीमा आवश्यक सामाग्री किन्दै ग्राहकहरु तस्बीर — सुम्नीमा काफ्ले