रसुवा जिल्ला कालिकास्तानवाट देखिएको जिव्जिवे । प्राकृतिक रुपमा अति नै सुन्दर छ । तस्विर विरु नेपाली ।