उफ गर्मि !!

भंगेरालाइ गर्मि भएपछि पानीमा पौडी खेल्दै !!