काठमाडौको डिल्लीबजारमा निर्माण गरिएको १६ तल्लाको अपार्टमेन्ट