स्वाइन फ्लु

स्वाइन फ्लुप्रति स्वास्थ्य मन्त्रीको चासो

काठमाडौं – आज आएर हाम्रो देशमा सबैको मनमा त्रास भएको छ,कारण हो स्वाइन फ्लुको सङ्क्रमणको बारेमा  स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी भन्छन्  स्वाइन फ्लुको