स्थ्य सेवामा सबैको पहुँच

स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले नयाँ रण्नीति ल्याउने

पुष ८, काठमाडौँ- स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउन सरकारले ५ वर्षे रणनीति ल्याउने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य नीति २०७१ को आधारमा ५