वन्दले पूरै सुदुरपश्चिम प्रभावीत

वन्दले पूरै सुदुरपश्चिम प्रभावीत,सवै वजार र यातायत ठप्प

राजेन्द्र रावल साउन ३२ कैलाली – अखण्ड सुदुरपश्चिम पक्षधरले विखण्डन कारि अभीव्यक्ती दिने मधेसवादि नेतालाई सुदुर पश्चिम प्रवेसमा रोक र सुदर पश्चिम अखण्डनै