माघ १६ गते शहिद दिवस तथा, शहिद सप्ताहको अन्तिम दिन महानगरले निकाले प्रभात फेरी रर्याली