राजधानीको बसन्तपुुरमा पर्यटकलाई सामान बेच्दै घुमन्ते व्यापारी