पशुपति वृद्धाश्रममा वत्ती काट्दै वृद्धहरु।यसै वाट आयआर्जन गर्ने गरेको वृद्धाहरु वताउछन ।