नवलपरासी बासाबसाईबाट देखिएको अस्ताउदो सुर्य —तस्बीर सेमन्तमणि खराल