सकियो सुदुर पश्चिम महोत्सव, महोत्सव पछि गायिका मञ्जु पौडेलले कदर पत्र सम्मान स्वरुप ग्रण गर्दै । तस्वीरु मञ्जु पौडेलको फेशबुकबाट

 

सकियो सुदुर पश्चिम महोत्सव, महोत्सव पछि गायिका मञ्जु पौडेलले कदर पत्र सम्मान स्वरुप ग्रण गर्दै । तस्वीर; मञ्जु पौडेलको फेशबुकबाट