काठमाडौ जिल्लाको जरसिंह पौवावाट देखिएको मनोरम दृश्य —तस्विर लालकाजी गुरुङ्ग


काठमाण्डौ जिल्लाको पर्यटकीय स्थल जरसिंह पौवावाट देखिएको मनोरम  दृश्य –    तस्विर लालकाजी गुरुङ