अचम्भित गणेश !

समसामयिक ग्याँसको समस्यालाई कलाकार सुन्दर लामाले चित्रकलामा उतारेका छन् ।