प्राकृतिक बिपत्ती

यसपालीको भूकम्पले आफ्नो परिवार गुमाएपछि शोकाकुल आफन्त  !!