युनान प्रान्तमा रहेको बओशन गाउँ

युनान प्रान्तमा रहेको बओशन गाउँ, यान्जे नदीको किनारमा अवस्थित छ । यहाँ परम्परागत चिनियाँ खेतहरू रहेका छन् ।