ईन्भेष्टमेन्ट बैंक

ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका नाममा खुल्ला पत्र; सिईओ पाण्डेसँग के छ जवाफ?

श्री ज्योति पाण्डेज्यू, सिईओ, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. मेरो नाम सागर प्रसाई हो। नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैकमा मेरो व्यक्तिगत, मेरो परिवारका अन्य सदस्यको र