अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस र युवा अधिकार

अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस र युवा अधिकार

कमल सुबेदी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस १९९९ देखि विश्भरिका राष्ट्रहरूले उत्तसवको रूपमा मनाउदै आईरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले युवाका मुद्धाहरूलाई स्थापित गर्न प्रत्येक