पर्यटनको भण्डार पाँचपोखरी पर्यटकको पर्खाइमा छ- अध्यक्ष लामा, पाँचपोखरी थाङ्पाल