सलह किराको झुण्ड

शनिबार बुटवलमा देखिएको सलहको झुण्ड

तस्वीर – निरा गौतम÷ रासस