प्रतिनीधि सभा सदस्य निरु पाललेआफुु माथिको सांघातिक आक्रमण वारे संघिय सदनलाई जानकारी गराउदै ।