धान भित्र्याउदै किसानहरु !

वर्षभरीको खाने अन्न भित्र्याउन किसानलाई चटारो