घर भूकम्पले भत्किएपछि आफ्नो किताब खोजेर पढ्दै यी बालिका